Edunvalvonta

Kotkan seniorit ry:n standaari

Kotkan ikäihmisten neuvosto

KySa: Kotkan ikäihmisten neuvosto ajaa yhä kasvavan ryhmän etuja

 

Klikkaa otsikkoa.


Jäsenyytesi on koko liitolle tärkeä. Vaikka et itse osallistuisi aktiivisesti edunvalvontatyöskentelyyn, jäsenenyytesi kasvattaa painoarvoamme, kun pyrimme vaikuttamaan meitä kaikkia koskeviin asioihin.

Paikallisesti Kotkassa

Kotkassa Ikäihmisten neuvoston puheenjohtajana toimii jäsenemme Erkki Hänninen. Kotkan eläkeläisjärjestöjen yhteistyötoimikunnassa on Satu Nuorivuori jäsenenä ja varajäsenenä Eija Hämäläinen.

 

Piiri alueellisena edunvalvojana

Kymenlaakson kansallisella senioripiirillä on edustajat edunvalvontatoimikunnassa Kymen EEVA:ssa. Kotkan senioreista on edustajana Pirkko Soikkeli.

 

Edunvalvonta valtakunnallisella tasolla

Kattojärjestömme Kansallinen senioriliitto ry valvoo jäsentensä taloudellisia ja sosiaalisia etuja valtakunnallisella tasolla. Se pyrkii tukemaan eläkeläisten ja ikäihmisten yhteiskunnallista osallistumista tasavertaisina toimijoina muiden väestöryhmien kanssa.

Senioriliitto on neljänneksi suurin kuudesta eläkeläisjärjestöstä, jotka ovat perustaneet yhteistoimintaelimekseen edunvalvonnassa Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU ry:n.