Edunvalvonta

Jäsenyytesi on koko liitolle tärkeä. Vaikka et itse osallistuisi aktiivisesti edunvalvontatyöskentelyyn, jäsenenyytesi kasvattaa painoarvoamme, kun pyrimme vaikuttamaan meitä kaikkia koskeviin asioihin.Paikallisesti Kotkassa

Kotkassa Ikäihmisten neuvoston puheenjohtajana toimii jäsenemme Erkki Hänninen. 

Edunvalvonta valtakunnallisella tasolla

Kattojärjestömme Kansallinen senioriliitto ry valvoo jäsentensä taloudellisia ja sosiaalisia etuja valtakunnallisella tasolla. Se pyrkii tukemaan eläkeläisten ja ikäihmisten yhteiskunnallista osallistumista tasavertaisina toimijoina muiden väestöryhmien kanssa.

Senioriliitto on neljänneksi suurin kuudesta eläkeläisjärjestöstä, jotka ovat perustaneet yhteistoimintaelimekseen edunvalvonnassa Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU ry:n.